fbpx

הנחיות לבידוק ביטחוני בשדות התעופה בישראל

התנועה עתרה לבית המשפט בעקבות סירובה של רש"ת לעביר מידע אודות מדיניות הבידוק הביטחוני בנמלי התעופה בארץ, כולל הקריטריונים לבידוק ביטחוני מיוחד, האם קריטריונים אלה מושפעים ממוצאו האתני של הנוסע

30 באוקטובר 2007

התנועה עתרה לבית המשפט בעקבות סירובה של רש"ת לעביר מידע אודות מדיניות הבידוק הביטחוני בנמלי התעופה בארץ, כולל הקריטריונים לבידוק ביטחוני מיוחד, האם קריטריונים אלה מושפעים ממוצאו האתני של הנוסע, ומה מידת האפקטיביות של מדיניות הבידוק הזאת. רש"ת העבירה מידע חלקי בלבד, הנוגע לפרוטוקולים של ועדה שהופקדה על שיפור השירות למיעוטים. בית המשפט הורה לרש"ת להעביר מידע לגבי הטיפול בתלונות הנוגעות למדיניות הבידוק, והמידע הזה התקבל. 

התנועה הגישה ערעור לבג"ץ; הדיון בערעור נקבע למרץ 2008. במועד סמוך תידון עתירה של האגודה לזכויות האזרח התוקפת את ההסדר של הפרופיילינג באופן מהותי.

 

פורסם תחת:

רשות שדות התעופה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il