fbpx

ממצאי ביקורת במלונות באילת

באילו מלונות רמת הניקיון טעונה שיפור, מי לא מפרסם מחירון ואיפה אין נגישות לנכים. ממצאי הביקורת במלונות באילת שערך משרד התיירות ב-2007 - לידיעת היוצאים לחופשה

31 ביולי 2008

פורסם תחת:

משרד התיירות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il