fbpx

ביהמ"ש: מסירת מידע לתושבי יפו אודות נכסי ההקדש המוסלמי עלולה לפגוע ביחסי החוץ של ישראל

תושבי יפו ביקשו מבית המשפט שיורה למסור להם מידע אודות נכסי ההקדש המוסלמי בעיר, אך השופטת שרה גדות, דחתה העתירה לאחר ששמעה עדות סודית של בכיר במשרד החוץ

11 בספטמבר 2010

שופטת בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב, שרה גדות, קבעה כי מסירת מידע לידי תושבי יפו המוסלמים אודות ההקדש המוסלמי בעיר עלולה לפגוע ביחסי החוץ של ישראל (עת"מ 1201-07).

בעתירה שהתבססה על חוק חופש המידע ביקשו תושבי יפו המוסלמים, יחד עם "עמותת יפו לזכויות אדם" להורות לאפוטרופוס לנכסי נפקדים ולועד הנאמנים לנכסי הוואקף, למסור להם מידע אודות נכסי ההקדש המוסלמי באזור. בית המשפט לעניינים מנהליים בהתבססו על תצהיר של גורם בכיר במשרד החוץ אותו קיבל כראייה חסויה, קבע כי חשיפת המידע עלולה להביא, בוודאות קרובה ובאופן ממשי, לפגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל, ודי בכך כדי להביא לדחייתה של העתירה נגד האפוטרופוס. בית המשפט קיבל בחלקה את העתירה כנגד ועד הנאמנים וקבע, כי הועד לא נימק כראוי מדוע אינו יכול למסור את המידע המבוקש, וכי עליו למסור תוך 30 ימים תגובה לבקשה בכתב, באופן מפורש, מפורט ומנומק.

לפסק הדין

פורסם תחת:

פסיקה

תגובה אחת בנוגע ל“ביהמ"ש: מסירת מידע לתושבי יפו אודות נכסי ההקדש המוסלמי עלולה לפגוע ביחסי החוץ של ישראל”

  • Becoming a GSS State | Wish You Orwell בתאריך 7 באוקטובר, 2010 בשעה 16:30

    […] Just how wide-ranging this definition can be was seen several weeks back, when a court refused to provide the Muslim residents of Jaffa with a list of the assets of the Waqf in Jaffa – because […]

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il