fbpx

הזכות החוקתית לקבל מידע

מאמר מאת ד"ר יורם רבין, חבר הוועד המנהל של התנועה לחופש המידע, ורועי פלד מנכ"ל התנועה, הדן באופן שבו יש לעגן את הזכות למידע במשפט החוקתי בישראל

26 באוגוסט 2008

לקריאת המאמר, שהתפרסם ב"ספר דורנר" אסופת מאמרים בעריכת שלמית אלמוג ויעד רותם (הוצאת נבו) לכבודה של השופטת בדימוס דליה דורנר.

 

פורסם תחת:

בהרחבה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il