fbpx

"על משרד המשפטים לפרסם את מסקנות הוועדה שהמליצה לקצוב את עונשם של רוצחי דני כץ"

התנועה לחופש המידע דורשת ממשרד המשפטים להעביר לידיה את המלצות הוועדה שהוגשו לנשיא פרס, אשר קצב את עונשם של רוצחי הנער דני כץ

30 באוגוסט 2007

התנועה לחופש המידע פנתה אל הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, בבקשה שתעביר לידיה את המלצות הוועדה המקצועית שהמליצה למשרד המשפטים לקצוב את עונשם של רוצחי הנער דני כץ. כמו כן ביקשה התנועה לקבל כל חומר אחר ששימש לקבלת ההחלטה אצל שר המשפטים להמליץ לנשיא על קציבת העונשים.

נשיא המדינה שמעון פרס חתם לאחרונה על מסמך חנינה, שמשמעותו קציבת עונשם של רוצחי כץ, לאחר שקיבל את המלצותיה של ועדה סטטוטורית בנושא. שר המשפטים דניאל פרידמן חתם גם הוא על ההמלצה.

כץ בן ה-15 נרצח בדצמבר 1983 לאחר שיצא מביתו בחיפה. גופתו נמצאה ארבעה ימים לאחר שנעלם במערה ליד סכנין. ב-1985 הרשיע בית המשפט המחוזי בחיפה את אחמד כוזלי, סמיר ג’נאמה, פתחי גואמה, עלי ג’נאים ועטאף סביחי בחטיפתו וברציחתו של הנער על סמך הודאותיהם.

החמישה מרצים מאסר עולם בגין הרשעתם ברצח, ובעקבות קציבת העונש הם יוכלו לבקש מוועדת השחרורים של שירות בתי הסוהר לנכות שליש מתקופת מאסרם.

בהודעה שמסרה משפחתו של כץ לאתר האינטרנט ynet לאחר פרסום החלטתו של הנשיא, נאמר כי המשפחה כואבת במיוחד את העובדה שהרוצחים "זכו למלוא תשומת ליבה של הוועדה" – בא כוחם, עו"ד אביגדור פלדמן, הופיע בפניה והשמיע את טיעוניו – בעוד שקרובי הנער "נותרו מחוץ למעגל הנשמעים ואף המיודעים, ללא שאיש טרח לבקש את עמדתם ואת התייחסותם".

פורסם תחת:

חדשות

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il