fbpx

דה-מרקר: בית המשפט העליון בפסיקה דרמטית – רשות המסים תחויב לפרסם מידע על נישומים שביצעו הסדרי כופר

רשות המסים תיאלץ לכלול במידע שהיא מפרסמת בנושא החלטות על הסדרי כופר גם את שמותיהם של הנישומים שעימם נערכו ההסדרים - כך קבע בית משפט העליון. קביעת בית המשפט היא תוצאה של פניית התנועה לחופש המידע והעיתונאי רביב דרוקר לרשות המסים ב-2004, בבקשה שזו תציג לציבור נתונים על ההסדרים של רשות המסים לעברייני מס

8 בפברואר 2009

פורסם תחת:

מידע שהשגנו
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il