fbpx

בדיקות תברואה במסעדות בתל אביב

עיריית תל אביב מבקשת להגיש 1,300 כתבי אישום נגד עסקי מזון שכשלו בבדיקות תברואה. בתשובה לבקשת מידע שהגישה התנועה הסכימה העירייה למסור כתובות של 29 מסעדות שנסגרו

22 בפברואר 2009

ביקשנו מעיריית תל אביב מידע על פעילות המחלקה לביקורת עסקים החל מתחילת 2008. רצינו לדעת כמה ביקורות נערכו בבתי עסק בשנה האחרונה, ואילו צעדים ננקטו בעקבות הממצאים. בעירייה נענו לבקשה באופן חלקי. במהלך 2008 נערכו 4,700 ביקורות תברואה בבתי עסק בעיר, נמסר לנו. בעקבות הביקורות ביקש אגף הפיקוח להגיש 1,400 כתבי אישום נגד בתי עסק בעיר. בעירייה גם צירפו רשימה של בתי עסק שנסגרו, אך סירבו לחשוף את שמותיהם ואת הממצאים שהובילו לסגירתם. אנחנו נגיש בקשה נוספת לקבל את המידע החסר.

למידע שהעבירה העירייה

פורסם תחת:

תל אביב
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il