fbpx

בארצות הברית מציינים 45 שנה לחוק חופש המידע

ב-4 ביולי 1966 אישר הקונגרס את החוק לאחר שהנשיא לינדון ג'ונסון חתם עליו אף שהאמין שזו מזימה נגדו. שיעור היסטוריה ומבט אל העתיד

4 ביולי 2011

על הנסיבות הפוליטיות שבהן נחקק החוק

על הבקשות העתיקות למידע שטרם נענו

על ההישגים שהושגו ועל מה שעוד יש לעשות

פורסם תחת:

בעולם

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il