fbpx

האם חוקי חופש המידע תורמים לצמצום השחיתות השלטונית?

מאמר פרובוקטיווי הטוען כי במדינות המערב בהן נחקקו חוקי חופש המידע חלה דווקא עלייה בשחיתות השלטונית. מחבר המאמר, סמיה קוסטא טווארס, מהחוג לכלכה במכון הטכנולוגי של רוצסטר, מציע הסברים לקשר המפתיע.

6 בינואר 2008

פורסם תחת:

בהרחבה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il