fbpx

גלובס: העליון קיבל את ערעור התנועה לחופש המידע: הורה לפרסם שמות מועמדים שנידחו מלשמש דירקטורים בחברות ממשלתיות

עד כה, לפי פסיקת המחוזי, לא היתה חובה לפרסם את שם המועמד שנדחה - אלא רק כמה דירקטורים הוצעו ומטעם מי. החלטת העליון תחול על מועמדים שהציגו מועמדות למשרת דירקטור בחברה ממשלתית לאחר פרסום פסק הדין

20 במאי 2009
 

פורסם תחת:

מידע שהשגנו
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il