fbpx

התנועה לחופש המידע קוראת לשר המשפטים לעדכן את חוק חופש המידע

במכתב לפרידמן טוען מנכ"ל התנועה כי מאז שנחקק החוק לא הותקנו התקנות הנוגעות לאגרות הנגבות עבור בקשות למידע

17 במאי 2007

קבצים מצורפים

התנועה לחופש המידע פנתה לשר המשפטים דניאל פרידמן בבקשה כי יפעל לקביעת תקנות בחוק חופש המידע בנוגע לתשלום אגרות עבור בקשות למידע מגופים ציבוריים.

"למרבה הצער," כתב מנכ"ל התנועה רועי פלד במכתבו לפרידמן, "עד עצם היום הזה, תשע שנים לאחר חקיקת החוק, לא דאגו קודמיך בתפקיד לקבוע בתקנות אגרות המתחשבות בסוגים השונים של המידע והפונים לקבלתו, ולא נקבעו נסיבות בהן יינתן פטור מאגרה, זאת למרות שהחוק מחייב את שר המשפטים לעשות כן".

לטענת התנועה, "מדינת ישראל מפעילה את משטר האגרות הנוקשה ביותר בעולם בכל הקשור לאגרות לבקשת חופש מידע. מעטות מאד הן המדינות הגובות אגרה על עצם הגשת הבקשה, ללא קשר לעלויות הטיפול בה.

"גם בין מדינות ספורות אלה, ישראל היא היחידה הדורשת תשלום אגרה גם כאשר הרשות מסרבת למסור את המידע או טוענת שהוא כלל לא נמצא בידיה. האגרה הישראלית היא גם הגבוהה מבין המדינות בהן קיימת אגרת בקשה, קל וחומר כאשר הדבר נמדד במונחי כוח קנייה".

במכתב צוין כי בארצות הברית, למשל, שם קיימת אמנם אגרת בקשה, ניתן פטור גורף לבקשות המוגשות על-ידי בעלי עניין פרטי, על-ידי מוסדות חינוך, כלי תקשורת ו ארגונים ציבוריים, וכי למעשה רק חברות מסחריות נדרשות לשלם אגרה.

לפיכך קראה התנועה לפרידמן לפעול בהקדם לתיקון המעוות.

פורסם תחת:

חדשות

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il