fbpx

ניו יורק טיימס: התורמים הגדולים לקמפיין של אובמה הוזמנו לבית הלבן

התחקיר שפרסם העיתון מתבסס על ניתוח רשימות המבקרים בבית הלבן והצלבתם עם שמות התורמים הגדולים של המפלגה הדמוקרטית

17 באפריל 2012

בדיקה של "ניו יורק טיימס" העלתה כי מי שתרמו הכי הרבה לנשיא ברק אובמה ולמפלגה הדמוקרטית מאז תחילת ההתמודדות לנשיאות, היו בעלי סיכוי גבוה יותר לבקר בבית הלבן מאחרים. כך עולה מניתוח רשימות המבקרים בבית הלבן שמתפרסמות באתר האינטרנט שלו. העיתון הצליב את רשימות המוזמנים לבית הלבן עם שמותיהם של התורמים הגדולים למפלגה הדמוקרטית ומצא שמקרב מי שתרמו עד 30 אלף דולר, כ-20% ביקרו בבית הלבן. אך מקרב מי שתרמו 100 אלף דולר ומעלה, ביקרו בבית הלבן כ-75%. כשני שליש ממגייסי התרומות הגדולים בקמפיין 2008 של אובמה ביקרו בבית הלבן לפחות פעם אחת.

לתחקיר שפרסם הניו יורק טיימס

על המאבק שמנהל הממשל נגד פרסום רשימות המבקרים בבית הלבן

פורסם תחת:

בעולם

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il