fbpx

הארץ: הנתונים על בתי ספר שחרגו בתשלומי הורים נשמרים בסוד

מנתונים שהעביר משרד החינוך לתנועה לחופש המידע עולה כי בשנת הלימודים הקודמת הוא אסר על 156 בתי ספר לגבות תשלומי הורים, לאחר שהתברר שחרגו מהמותר. ואולם, המשרד מסרב למסור לתנועה אילו מוסדות חינוך גבו תשלומים מהורים, למרות שלא קיבלו את אישור המשרד לכך

29 ביולי 2009
 

פורסם תחת:

מידע שהשגנו
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il