fbpx

רחוק מעין הציבור

למשרד האוצר אין אינטרס לפרסם את חוק ההסדרים מראש. גם הפוליטיקאים אינם מעוניינים בחשיפה. זה בדיוק המקום שבו עקרונות חופש המידע צריכים לבוא לידי ביטוי. כדאי ללמוד מהאמריקאים. מאמר מאת עו"ד שלומית ווגמן

31 ביולי 2009

פורסם תחת:

בהרחבה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il