fbpx

מעריב ודה מרקר מדווחים על דרישת התנועה לחשוף את ההסכם עם ערוץ 10

התנועה פנתה בעניין למשרד האוצר, תוך שהיא מסתמכת על חוק חופש המידע. מנכ"ל התנועה, רועי פלד: " כאשר משרד האוצר נושא ונותן עם בעלי הערוץ הוא עושה זאת בשם הציבור, ולציבור יש זכות לדעת מה ההסכמות שגובשו בשמו"

5 באוגוסט 2009

התנועה לחופש המידע פנתה היום למשרד האוצר בבקשה לקבל את ההסדר להצלת ערוץ 10. בבקשתה מתבססת התנועה על חוק חופש המידע, הקובע כי לכל אזרח בישראל זכות לקבל מידע מהרשויות.

בעבר עתרה התנועה לבית המשפט וביקשה לחשוף את כתבי הזיכיון של זכייניות ערוץ 2 קשת ורשת ופנתה לרשות השנייה בדרישה לחשוף את כתב הזיכיון של ערוץ 10.

"ההסכם הזה הוא בעל חשיבות ציבורית גדולה מדי מכדי שייסגר בין האוצר, הערוץ 10 והרשות השנייה", אמר מנכ"ל התנועה רועי פלד, "האוצר והרשות נשאו ונתנו עם הערוץ בשם הציבור ולכן זו זכותו של הציבור לדעת מה נעשה בשמו. זה גם האינטרס של הציבור הרחב וגם אינטרס של קבוצות קטנות יותר בציבור במאים, מפיקים ותסריטאים שהם בעלי עניין בערוץ".

התנועה לחופש המידע פועלת לקידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע.

לידיעה ב"מעריב"

לידיעה בדה מרקר

לידיעה ב-ICE

לידיעה באתר "קולנוען"

פורסם תחת:

מידע שהשגנו
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il