fbpx

16 העמותות שקיבלו היתר לא לפרסם שמות של תורמים

בעקבות עתירה שהגישה התנועה הורה בית המשפט לרשם העמותות לפרסם את שמותיהן של העמותות שנהנות מחסיון על תרומות. הנה הרשימה

12 ביוני 2012

פורסם תחת:

משרד המשפטים

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il