fbpx

הרהורים בעקבות עע"מ 398/07 התנועה לחופש המידע נ רשות המסים

מאמר משפטי המבקש לטעון כי בכמה פסקי דין של בית המשפט העליון ניתן להבחין בראשיתה של מגמה המסווגת את "זכות הציבור לדעת" כזכות ממש, אף שמן הראוי לסווגה כאינטרס ציבורי

29 באוגוסט 2009

למאמר שחיברו, זמיר בן-בשט, ארז נחום ואמיר קולטון, ומופיע בכתב העת "הארת דין"

פורסם תחת:

בהרחבה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il