fbpx

חופש מידע נוסח בנק ישראל

כתב "כלכליסט" שאול אמסטרדמסקי מתאר את ניסיונותיו הכושלים להשיג מבנק ישראל את הדו"ח המלא שחיבר המפקח על הבנקים בפרשת הפועלים

14 בספטמבר 2009

פורסם תחת:

בהרחבה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il