fbpx

ידיעות אחרונות: השרים ייאלצו לחשוף את סדר יומם – בעקבות דרישת התנועה לחופש המידע

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, פירסם הנחיה הקובעת שעל כל שר לפרסם את לוחות הזמנים שלו. ההנחייה באה בעקבות פניית התנועה לחופש המידע. "השלב הבא הוא ששרים יפרסמו באופן שיגרתי את היומן שלהם, כדי שהציבור יוכל להתוודע גם לעשייה המיניסטריאלית שלהם וגם לעשייה הפוליטית. מה שטוב לנשיא ארה"ב שמפרסם את הלוז שלו מדי יום טוב גם לשרי ממשלת ישראל", אמר מנכ"ל התנועה רועי פלד

17 בספטמבר 2009

פורסם תחת:

מידע שהשגנו
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il