fbpx

הנציבות האירופית מציעה רפורמות לקידום נגישות למסמכים ציבוריים

הנציבות מבקשת את עזרת הציבור בהצעת דרכים להפצה יזומה של מידע, והאופן שבו ניתן לאזן בין שקיפות והזכות לפרטיות

4 בנובמבר 2007

הנציבות האירופית פירסמה החודש מסמך הסוקר את מידת הנגישות של הציבור למידע המוחזק בידי מוסדות הקהילה האירופית, וכן התחילה בהליך חדש של התייעצות עם הציבור שנועד לסייע בגיבוש רפורמות שיקדמו את הגישה למסמכי הפרלמנט האירופי, מועצת אירופה והנציבות האירופית.

הצעדים הללו הם חלק מ"יוזמת השקיפות האירופית" שהושקה בנובמבר 2005 בכדי "להבטיח שהאיחוד יהיה פתוח לביקורת ציבורית ומחויב למתן וחשבון עבור פעולותיו".

הסקירה שפרסמה הנציבות מציעה מספר רפורמות לשיפור מערכת העברת המידע הקיימת, הלוקחות בחשבון את הצורך בשקיפות ופסיקות משפטיות בנושא בשנים האחרונות.

כן מציינת הסקירה מספר תחומים שבהם מבקשת הנציבות את עמדת הציבור והצעותיו, ובכללם דרכים לקידום הפצה יזומה של מידע, והאופן שבו יש לאזן בין הצורך בשקיפות ובין שמירה על הפרטיות.

כחלק מהתהליך, הקימה הנציבות אתר אינטרנט המאפשר לציבור לשלוח הצעות לשינויים בחקיקה הקיימת.

פורסם תחת:

חדשות

תגים:

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il