fbpx

דוגמה אישית השר מיכאל איתן מפרסם את יומן הפגישות שלו באינטרנט

לאחרונה הורה היועץ המשפטי לשרי הממשלה לפרסם את יומני הפגישות שלהם, בתום מאבק ממושך שהובילה התנועה לחופש המידע. עתה אנו מקווים שעוד שרים ילכו בעקבותיו, ואף יפרסמו גם את הוצאות הלשכה שלהם

22 באוקטובר 2009

השר הממונה על שיפור השירות לציבור, מיכאל איתן, החל לפרסם באתר האינטרנט שלו את יומן הפגישות ואת תלוש השכר שלו. "השר איתן מקדם בימים אלה את הרפורמה בשירות הממשלתי לציבור שבין ערכי היסוד שלה מצויים שקיפות, שירותיות ואחריותיות. מכיוון ששקיפות אמיתי מתחילה קודם בבית, החליט השר איתן להציג בפניכם את הנתונים האמיתיים, ולאפשר ביקורת ושיחה אמיתית על פעילות השר למען הציבור", נכתב באתר האינטרנט של השר.

איתן הוא הראשון מבין שרי הממשלה שמפרסם את יומן הפגישות שלו. לאחרונה הורה היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, לשרים לפרסם את יומני הפגישות שלהם אם יתבקשו לעשות זאת על ידי הציבור. ההנחיה שהוציא היועץ היא תוצאה של מאבק שניהלה במשך שלוש שנים התנועה לחופש המידע. נותר לנו לברך את השר איתן על היוזמה, ולקוות שהשרים ילכו בעקבותיו, ואף יפרסמו את הוצאות הלשכה שלהם.

פורסם תחת:

תקשורת ופרסומים
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il