fbpx

הדוגמה המופלאה של מחוז קולומביה בארה"ב – לתושבים יש גישה ל-498 מאגרי מידע

באמצעות מידע שדוחפת הרשות המקומית לתושבים הם יכולים לעקוב באינטרנט אחר הפרמטרים התפעוליים של המחוז

5 בינואר 2013

רשימת מאגרי המידע של מחוז קולומביה

פורסם תחת:

בעולם

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il