fbpx

היקף ההתחייבויות האקטואריות של המדינה לפנסיה תקציבית בשנים הקרובות

4 בנובמבר 2007

פרשנים כלכליים כותבים מעת לעת על "פצצת הזמן" שיצרה התחייבות המדינה במשך שנים לפנסיה תקציבית. לציבור לא הוצגו מעולם נתונים על היקף ההתחייבות הממשלתית לתשלום פנסיה כזאת בשנים הקרובות. התנועה ביקשה לקבל נתונים אלו.

פורסם תחת:

משרד האוצר

תגים:

,
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il