fbpx

דה מרקר: התנועה לחופש המידע דורשת לחשוף את תקציבי מעון ראש הממשלה

עו"ד אלונה וינוגרד, מנכ"לית התנועה לחופש המידע: "אלמנטרי לצפות שתקציבי מעון ראש בממשלה ובית הנשיא יהיו חשופים באופן מלא לציבור, שכמובן מממן באמצעות כספי המסים מגורים אלה"

25 בפברואר 2013

לידיעה של צבי זרחיה בדה מרקר

התנועה לחופש המידע דורשת ממשרד ראש הממשלה לחשוף את סעיפי ההוצאות בתקציב מעון ראש הממשלה בירושלים בכל אחת מהשנים 2008–2012. התביעה הופנתה בהתאם לחוק חופש המידע המחייב את משרד ראש הממשלה להשיב לפנייה בתוך 30 יום מקבלתה.

ב–2012 הגיע התקציב בפועל של מעון ראש הממשלה ל–3.3 מיליון שקל, בעוד שהתקציב המקורי שאושר היה 2.2 מיליון שקל. בין היתר קיבל ראש הממשלה פטור ממכרז לרכישת גלידה בסכום של 10,000 שקל בשנה, ופטור ממכרז להעסקת מאפרת, תמורת 35 אלף שקל בשנה. ראש הממשלה ורעייתו זכאים לתקציב ביגוד שנתי בסך של 50 אלף שקל.

אלונה וינוגרד, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, אומרת כי "כמעט אלמנטרי לצפות שתקציבי מעון ראש בממשלה ובית הנשיא יהיו חשופים באופן מלא לציבור, שכמובן מממן באמצעות כספי המסים מגורים אלה".

בפנייה מתבקשת התייחסות ל"מזון וההוצאות הנוגעות לניהול ותחזוקת מעון ראש הממשלה, ובהן גינון, ניקיון, חשמל, מים, ארנונה, שיפוצים, ריהוט, טלפון קווי וטלפון נייד.

"כמו כן מבקשת התנועה לקבל פרטים לגבי גובה ההוצאות הנוגעות לתחזוקת ביתו הפרטי של ראש הממשלה בקיסריה; גובה ההוצאות הנוגעות לרכישת ביגוד של ראש הממשלה ורעייתו; גובה ההוצאות עבור מאפרת ומעצב שיער; גובה ההוצאות הנוגעות לאבטחת מעון ראש הממשלה; וגובה ההוצאות הנוגעות לכלי הרכב המשרתים את בני המעון.

"התנועה גם דורשת לקבל פירוט של הבקשות שמוגשות לוועדת המכרזים במשרד ראש הממשלה במטרה לקבל פטור ממכרזים הנוגעים למעון ראש הממשלה, וכן את פירוט הטעמים לבקשת הפטור מהמכרזים הללו".

פורסם תחת:

מידע שהשגנו

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il