fbpx

רשימת מתנות שניתנו לשרים

4 בנובמבר 2007

בתפקידם כנבחרי ציבור מחויבים שרי הממשלה להעביר מתנות שקיבלו לרשות המדינה ולדווח על כל מתנה שהתקבלה, וזאת בכדי למנוע ניסיונות להשפיע עליהם באמצעות הטבות שכאלה. התנועה ביקשה לקבל לידיה את רשימת המתנות במטרה לוודא כי תקנות אלא אכן נאכפות כראוי.

פורסם תחת:

משרד המשפטים
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il