fbpx

ועדת השרים לחקיקה תדון בהצעת חוק (כן, עוד אחת) להפוך אותה לשקופה

את המאבק לשקיפות ועדת השרים לענייני חקיקה ניסו לנהל לא מעט חברי כנסת וארגונים (בהם גם אנחנו). עד כה ללא כל תוצאות. לאחרונה הצטרפה לשורותינו שרת המשפטים ציפי לבני העומדת בראש הוועדה. בשבוע הבא תדון הוועדה בהצעת חוק של ח"כ ניצן הורביץ שתחייב אותה לפרסם פרוטוקולים וכיצד הצביעו השרים. מה הסיכויים? לא גבוהים

31 באוקטובר 2013

ועדת השרים לענייני חקיקה חורצת את גורלן של עשרות רבות של הצעות חוק פרטיות – אבל מתנהלת בעלטה מוחלטת. הוועדה לא מפרסמת פרוטוקולים, ולציבור אין שום דרך לדעת מה היו עמדות השרים שהוצגו בוועדה. כיצד הם הצביעו, ואפילו מי נכח בישיבה ומי נעדר. חברי הכנסת שהצעותיהם נדונות בוועדה זוכים לקבל רק דיווח לאקוני על החלטותיה. הוועדה – כמה מפתיע – נפנפה את כל הצעות החוק שביקשו להפוך את עבודתה לשקופה יותר. ואולם לאחרונה הודיעה שרת המשפטים, ציפי לבני, העומדת בראש הוועדה , שגם היא מצטרפת למאבק שמנהלים חברי כנסת ולא מעט ארגונים (בהם גם התנועה לחופש המידע) במטרה להפוך את עבודת הוועדה לשקופה. לבני חוללה מהפכה קטנה כשנתנה דוגמה אישית נאה והודיעה שתפרסם את ההצבעות שלה בוועדת שרים לענייני חקיקה. אלא שבינתיים גם יוזמת השרה נתקלה בהתנגדות ונראה שהעניין שוב נתקע. עכשיו גם ח"כ ניצן הורביץ מצטרף לנאבקים. הצעת חוק שלו תעלה לדיון ביום ראשון הקרוב בוועדה. האם הוא יצליח איפה שכולם עד כה נכשלו? לא בטוח

הצעת החוק

יוזמים:      חברי הכנסת           ניצן הורוביץ

                                                 מירי רגב

                                                 שלי יחימוביץ'

                                                 אילן גילאון

                                                 איתן כבל

                                                 נחמן שי

                                                 באסל גטאס

                                                 תמר זנדברג

                                                 מיכל רוזין

                                               פ/1636/19

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ג–2013

הוספת סעיף 7א

1.

בחוק הממשלה, התשס"א–2001[1], אחרי סעיף 7 יבוא:

"ועדת שרים
לענייני חקיקה

7א.

על ועדת שרים לענייני חקיקה שמונתה לפי סעיף 31(ה) לחוק-יסוד: הממשלה[2], יחולו הוראות אלה:

(1)       בדיוני הוועדה יירשם פרוטוקול, אשר יועמד לעיון הציבור;

(2)      הצבעות השרים החברים בוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, כך שיתאפשר לציבור לצפות באופן ההצבעה של כל שר, בדומה לאופן פרסום תוצאות ההצבעה של חברי הכנסת בדיונים במליאה;

(3)      נדונה בוועדה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת, תינתן לחבר הכנסת האפשרות להופיע בפני הוועדה ולנמק את הצעת החוק."

דברי הסבר

ועדת שרים לחקיקה היא הגוף הקובע מטעם הממשלה את עמדת הקואליציה בהצבעות על הצעות חוק פרטיות. מתוקף תפקיד זה, הפכה הוועדה למקום הקובע את גורלה של כל הצעת חוק פרטית, ובשל חשיבותה הרת הגורל, היא נחשבת פעמים רבות למקום שבו נקברים חוקים בדמוקרטיה הישראלית.

ואולם, הליך קבלת ההחלטות של הוועדה נעשה במחשכים, הרחק מעיני הציבור, שאין ביכולתו לדעת כיצד השרים, שבמרבית המקרים הם גם נבחריו, הצביעו ואילו עמדות הם קיבלו. מדובר בפגיעה קשה בשקיפות ההליך הדמוקרטי, המאפשרת לשרים החברים בוועדה להתנער מאחורי הקלעים מהבטחותיהם לציבור, מבלי שלאיש תהיה יכולת לדעת זאת ובאופן שיפעיל משמעת קואליציונית שיחייב את חברי הממשלה כולה.

לפיכך, יש לקבוע חובת רישום פרוטוקול בדיונים, על מנת להנהיג שקיפות בכל הנוגע לדיוני הוועדה. כמו כן, יש לפרסם את אופן ההצבעה של כל אחד מחברי הוועדה בצורה נגישה שתאפשר לציבור לדעת כיצד הצביע כל שר. עוד מוצע כי יוזם החוק יוכל להשתתף בדיונים כדי שיוכל להסביר את הצעת החוק ולנסות לשכנע את ועדת השרים לפני ההצבעה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/1184/19) ועל ידי חבר הכנסת סעיד נפאע (פ/3076/18) ועל ידי חברי הכנסת רוברט טיבייב ורונית תירוש (פ/3030/18) ועל ידי חברת הכנסת רונית תירוש (פ/428/18) ועל ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/445/18) ועל ידי חברת הכנסת ליה שמטוב (פ/176/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/975/19) ועל ידי חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/946/19).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באב התשע"ג – 31.7.13[1] ס"ח התשס"א, עמ' 168.

[2] ס"ח התשס"א, עמ' 158.

פורסם תחת:

חדשות

תגים:

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il