fbpx

אישור ניהול תקין של התנועה לחופש המידע לשנת 2014

אנו מאשרים בזאת כי העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דו"חות הודעות ופרוטוקולים

4 בפברואר 2014

מצ"ב  אישור ניהול תקין לשנת 2014

פורסם תחת:

מסמכי התנועה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il