fbpx

פירוט משלחות רשמיות של הכנסת לחו"ל

4 בנובמבר 2007
מרבית חברי הכנסת נוסעים לחו"ל מתוקף תפקידם, אם במסגרת משלחות רשמיות של הכנסת או משום שהוזמנו על ידי גופים ציבוריים בחו"ל. התנועה ביקשה לקבל פירוט מלא של חברי הכנסת הנוסעים ויעדי ותאריכי הנסיעה שלהם. בעקבות הבקשה פורסם המידע באתר הכנסת והוא נגיש לכל אזרח המעוניין בו.

פורסם תחת:

הכנסת
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il