fbpx

אישור על ניהול תקין לשנת 2015

אנו מאשרים בזאת כי התנועה לחופש המידע מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דו"חות הודעות ופרוטוקולים. בכבוד רב, רשם העמותות

28 ביולי 2014

האישור מרשם העמותות לשנת 2015

 

פורסם תחת:

מסמכי התנועה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il