fbpx

הרבנות אולצה לחשוף מסמכים הנוגעים למינוי משגיחי כשרות בחו"ל

בעקבות עתירה שהגישה התנועה לחופש המידע הורה בית המשפט לרבנות לחשוף את רשימת השוחטים בחו"ל ואת חשבון ההוצאות שלהם

6 במרץ 2007

האם הרבנות הראשית נוקטת מדיניות של איפה ואיפה במינויים של משגיחי כשרות לתפקיד הנחשק של משגיחים עבור חברות מזון בחוץ לארץ? התנועה לחופש המידע וישי קרון, סטודנט המשתתף בסדנה האקדמית של התנועה במכללת קריית אונו, עתרו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים במטרה לברר חשד זה.

בפסק הדין, הורתה הנשיאה, השופטת מוסיה כהן, לרבנות לפרסם בתוך 60 יום את רשימת השוחטים הנוסעים מטעמה לחו"ל וכן את חשבון ההוצאות שלהם. כמו כן הורתה הנשיאה לרבנות לשמור את המידע אודות מינוי משגיחי הכשרות בחו"ל באופן שיהיה נגיש למבקשים לעיין בו.

עורכי הדין בעז בן-צור ורז בן-דור, אשר הגישו את העתירה מטעם התנועה וקרון, הציגו דיווחים של אזרחים אשר הגיעו לידי התנועה לחופש המידע, מהם עולה שהרבנות הראשית מחליטה על אילו מועמדים להמליץ כמשגיחי כשרות הפועלים בחו"ל, ואיזה מהם להסיר מרשימת המומלצים, בהתבסס על שיקולים זרים הנוגעים למידת הקרבה של המועמד למרכיבי הרשימה.

משגיחים שחשפו ליקויים – הודחו

הרבנות הראשית היא הגוף המופקד בלעדית על הכנת רשימת משגיחי הכשרות המשובצים לעבוד עם חברות יבוא הבשר מחו"ל, תפקיד המבטיח שכר גבוה ותנאי עבודה טובים.

בעתירה נטען כי לא רק שהרבנות פועלת, לכאורה, ממניעים של העדפת מקרובים, אלא שהיא גם נמנעת מלהמליץ על העסקתם של בעלי מקצוע שהתריעו על ליקויים ואי סדרים במערך הכשרות. עוד נטען כי היא הדיחה בפועל בעלי מקצוע שהתריעו על ליקויים אצל יבואני הבשר.

לחשיפת המידע אודות תהליך המינויים ברבנות הראשית, טענו העותרים, חשיבות רבה הן עבור הציבור הרחב, והן עבור הגורמים הקשורים לנושא, כלומר משגיחי הכשרות ויבואני הבשר המושפעים ישירות מהחלטות אלה. שקיפות מקסימלית תאפשר פיקוח מלא על עבודת הרבנות.

פורסם תחת:

חדשות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il