fbpx

המספרים של לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"ם) נחשפים

ביקשנו את לראות את תקציב לפ"ם, לקבל את פירוט העובדים בארגון, כולל חברי הנהלה ושכרם, וגם את פירוט הנסיעות לחו"ל שלהם. זה המידע שקיבלנו

3 בינואר 2015

 

 

פורסם תחת:

משרד התקשורת

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il