fbpx

החלטות ועדת התמיכות

4 בנובמבר 2007

ועדת התמיכות של משרד הבריאות מופקדת על הקצאת כספים לגופים ציבוריים שונים ולפרויקטים הקשורים בבריאות הציבור. התנועה ביקשה לקבל מידע אודות חלוקת הכספים של הוועדה, והשיקולים למי להקצות את התמיכות.

פורסם תחת:

משרד הבריאות

תגים:

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il