fbpx

כמה פעמים ניפגש ראש הממשלה עם שלדון אדלסון בשנים 2011-2014

בקשת מידע שהעברנו לממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה – והתשובה שקיבלנו

11 בפברואר 2015

לכבוד הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה

שלום רב,

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, אנו מבקשים לקבל את פירוט פגישותיו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם איש העסקים מר שלדון אדלסון בשנים 2011-2014, וכן פירוט כל אירוע בהם השתתפו השניים במהלך התקופה.

נדגיש כי איננו מעוניינים בכל מידע על תוכן הפגישות משכן, מקום היערכותן – אלא רק רשימה של המפגשים הרלוונטיים.

בברכה התנועה לחופש המידע

לבקשת המידע שהעברנו למשרד ראש הממשלה

ולתשובה שקיבלנו בעקבות פנייתנו

פורסם תחת:

משרד ראש הממשלה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il