fbpx

מסמכי דרישות תקציב

4 בנובמבר 2007
במסגרת פרויקט המעקב אחר התקציב, הוגשה בקשה לקבל את כל מסמכי הדרישות התקציביות של משרד הפנים שהוגשו למשרד האוצר. מטרת הבקשה היא לערוך השוואה בין דרישות שהתקבלו ממשרדי הממשלה השונים לבין החלטותיו הסופיות של משדר האוצר.

פורסם תחת:

משרד הפנים

תגים:

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il