fbpx

חוזה הזיכיון שחתמה המדינה עם מנהרות הכרמל

התנועה לחופש המידע ממשיכה לחשוף את ההסכמים שחותמת המדינה עם זכיינים

28 באפריל 2015

לכבוד התנועה לחופש המידע,

בהמשך להחלטת הרשות הממונה בבקשתך לקבלת חוזה זיכיון מנהרות הכרמל, הריני להודיעכן כי זכיין מנהרות הכרמל הודיע על הסרת התנגדותו לפרסומם של מספר סעיפים בחוזה הזיכיון (למעט שני סעיפים שההתנגדות אליהם היתה מקובלת על הרשות הממונה).

 מצ"ב חוזה הזיכיון המשולב ותיקון לחוזה הזיכיון (2012) במתכונת מעודכנת לאחר הסרת התנגדות הזכיין כאמור.

חוזה זיכיון מנהרות הכרמל

תוספת להסכם הזיכיון מנהרות הכרמל

עדכון החלטה בעניין קבלת המידע

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il