fbpx

התנועה חושפת: מאילו אוניברסיטאות ומכללות מגיעים רוב המתמחים בפרקליטות

בקשת מידע שהגישה התנועה לחופש המידע למשרד המשפטים הביאה לפרסום מאפייניהם של המתמחים בפרקליטות: בעיקר יהודים, יותר נשים ומעט יחסית מתמחים מאוניברסיטת תל אביב. היכנסו לעיין בנתונים המלאים שקיבלנו

17 בספטמבר 2015

המידע שקיבלנו מהפרקליטות:
מתמחים בפרקליטות: חלק ראשון

חלק שני

כתבה של אפרת נוימן בדה מרקר

איפה כדאי ללמוד משפטים כדי להתקבל להתמחות בפרקליטות? ומה המגד והמוצא של המתמחים – בקשת מידע שהגשנו למשרד המשפטים מספקת תשובה לשאלה הזאת. הבקשה הוגשה באמצעות הקליניקה לחופש המידע בבית הספר למשפטים במכללה למינהל, והנתונים שקיבלנו מתייחסים לכ-926 מתמחים ב-2013–2015.

מתברר שרוב המתמחים הן מתמחות (60%) נשים. הרוב המוחלט הם יהודים, רק 77 מהמתמחים היו ערבים, דרוזים או צ'רקסים. עוד עולה מהנתונים כי מספר המתמחים הגבוה ביותר הוא מהאוניברסיטה העברית (146) ומבר־אילן (135). אחריהן מופיעים ברשימה המרכז הבינתחומי הרצליה (120), הקריה האקדמית אונו (104) והמכללה למינהל (89). אוניברסיטאות תל אביב וחיפה תרמו כל אחת "רק" 73 מתמחים במשך התקופה שנבדקה. מכיוון שאין מידע לגבי מספר הבקשות להתמחות מכל מוסד, אי־אפשר לדעת כמה סטודנטים ביקשו להתמחות בפרקליטות – אך המספר הנמוך יחסית של מתמחים שהגיעו מאוניברסיטאות תל אביב וחיפה יכול להעיד שחלק מבוגריהן מעדיפים מלכתחילה את המשרדים הגדולים, ולא את שירות המדינה.

 

פורסם תחת:

חדשות, משרד המשפטים

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il