fbpx

לראשונה נחשפים ההסדרים למניעת ניגודי עניינים של שרים בממשלה הנוכחית והקודמת

המסמכים נחשפו בעקבות בקשה שהגישה התנועה לחופש המידע לפני כשנה ועתירה של תוכנית "המקור" וחדשות 10, באמצעות עו"ד יונתן ברמן. היכנסו לקרוא את ההסדרים שנערכו עם השרים כחלון, שקד, ארדן, גבאי, אקוניס, אריאל ועם שר התקשורת נתניהו, וכן עם שרים בממשלה הקודמת - לפיד, לבנת ופרי. בקרוב יתפרסמו הסדרים שנערכו עם שרים נוספים

10 בנובמבר 2015

בעקבות בקשה שהגישה התנועה לחופש המידע ועתירה של תוכנית "המקור" וחדשות 10, באמצעות עו"ד יונתן ברמן, מתפרסמים הסדרי ניגוד העניינים שנערכו לראש הממשלה (המכהן כשר התקשורת) ולשרים כחלון, שקד, ארדן, גבאי, אריאל ואקוניס, וכן לשרי הממשלה הקודמת – לפיד, לבנת ופרי. בקרוב יתפרסמו הסדרים שנערכו עם שרים נוספים

אז מי הם המקורבים הלוחשים על אוזנם של השרים, לאיזה גופים הם קשורים, ואילו אינטרסים הם מקדמים. כל אלא נחשפים בהסדרים שנערכו לשרי הממשלה כדי למנוע ניגודי עניינים . בהסדרים נקבע מה הם התחומים, הנושאים, הגופים והאישים של שרי הממשלה להימנע מלעסוק בעניינים בגלל קרבתם האישית לנושא. את המסמכים האלה אנחנו מאמינים שחובה לפרסם מיד עם כניסתם של השרים לתפקיד, כדי שגם הציבור והתקשורת יוכלו לפקוח עין.

למעשה לשרים אין הסדרים למניעת ניגוד עניינים כפי שנדרש מעובדי מדינה, על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה. השרים פועלים לפי המלצות של ועדה שניתנו בשנת 1977 הקובעות באופן כללי כי שר לא יפעל בניגוד עניינים, ההמלצות לא קובעות שיש לערוך להם הסדר, ועל כן מדובר בחוות דעת שמוגשת על ידי משרד המשפטים למבקר המדינה בעת מינוי השר, או הרבה אחרי שהתמנה כפי שקורה בפועל.

כדי להשיג את המסמכים החשובים הללו פנינו בדצמבר 2014 לכל משרדי הממשלה בבקשה לקבל את הסדרי ניגודי העניינים של ההנהלה הבכירה במשרדי הממשלה: לשכת השר, לשכת המנכ"ל, עוזרים ויועצים בכירים. חלק מהמשרדים השיבו חלקית לבקשת המידע ככל שהיא נוגעת לפקידים, אך כולם סירבו למסור את הסדרי ניגודי העניינים שנערכו עם השרים. חלק טענו שהמידע לא קיים, אחרים הפנו אותנו למשרד ראש הממשלה, חלק טענו שעלינו לפנות למשרד מבקר המדינה וחלק אחר הפנה אותנו למשרד המשפטים.

מנכ"לית התנועה לחופש המידע, עו"ד עינת הורביץ מסרה כי "אנו מברכים על חשיפת הסכמי ניגודי העניינים של השרים בממשלת ישראל לאחר תהליך ארוך שהחל לפני כשנה. זוהי חשיפה ראשונה של הסדרי ניגוד העניינים של שרי הממשלה הקודמת והנוכחית. עצם הבקשה לחשוף את ההסדרים גרמה להטמעת חשיבותם ולזירוז הליך הכנתם עבור כל השרים. מידע זה חייב להיות גלוי מיד עם כניסתו של כל שר לתפקידו, ואנו מקווים שמעתה ואילך ההסדרים יפורסמו באופן יזום בתוך זמן קצר מיום מינוי הממשלה".

הסדרי ניגודי עניינים עם שרים בממשלה הנוכחית

 

הסדרי ניגודי עניינים עם שרים בממשלה הקודמת

התקשורת מסקרת בהרחבה:

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il