fbpx

בית המשפט קיבל את עתירתו של רביב דרוקר: זכות הציבור לדעת מתי דיבר נתניהו עם אדלסון ועמוס רגב

בדיון בעתירת חופש מידע שהגיש העיתונאי ויו"ר התנועה, קבע השופט מוניץ כי חופש המידע נועד לאפשר העמקת השיח הציבורי בהתבסס על מידע ונתונים שנמצאים בידי הרשות, והוסיף כי גם כאשר מדובר באיש ציבור ובמידע שנוגע למעגליו החברתיים לא ייחשב פרסומו לפגיעה בפרטיות. עם זאת השופט קבע כי המידע לא יימסר על לקבלת תגובתם של אדלסון ורגב

3 בדצמבר 2015

קבצים מצורפים

יש שופט בירושלים והוא קבע שזכות הציבור לדעת מתי דיבר ראש הממשלה בנימין נתניהו עם מו"ל "ישראל היום" שלדון אדלסון, ועם העורך הראשי של העיתון, עמוס רגב. שופט בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, דוד מינץ, קיבל את עתירת חופש המידע שהגישו העיתונאי ויו"ר התנועה, רביב דרוקר וחדשות 10, וקבע כי "חשיפת תיעוד מועדי השיחות תאפשר לציבור לבחון לאשורה את שאלת קיומה של זיקה בין ראש הממשלה לבין העיתון". עם זאת הורה השופט שלא למסור את המידע עד לקבלת תגובתם של אדלסון ורגב.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יונתן ברמן ואורי אדלשטיין, ביקש דרוקר לחשוף את שיחותיו של נתניהו עם אנשי "ישראל היום". "במוקדים ציבוריים שונים מתקיים דיון ציבורי חשוב בטענה כי 'ישראל היום' הוא עיתון ששם לעצמו מטרה לשרת את ראש הממשלה… חשיפת תיעוד מועדי השיחות תאפשר לציבור לבחון לאשורה את שאלת קיומה של זיקה בין ראש הממשלה לבין העיתון", נכתב בעתירה.

בלשכת ראש הממשלה טענו כי מדובר ב"שיחות פרטיות שאינן קשורות לעבודתו המיניסטראלית של ראש הממשלה", וכי "המידע יחשוף את יחסיו של ראש הממשלה עם חבריו האישיים", שהם עניינו הפרטי של נתניהו.

"המונח 'פרטיות' והיקפו לא הוגדרו הגדרה מדויקת ומדובר במונח מופשט שאת גבולותיו המוגדרים קשה לקבוע", כתב השופט מינץ בפסק דינו. "… כך גם הביטוי 'ענייניו הפרטיים של אדם' הנכלל בסעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות, נושא אופי עמום ולא ניתן להגדרה ברורה ובפסיקת בתי המשפט פורש הביטוי באופן רחב".

השופט מינץ קבע כי המידע שהתבקש אכן נוגע "למישור מעגליו החברתיים של אדם ולמגעיו עם אנשים אחרים שעשויים להיכלל במסגרת 'ענייניו האישיים'". עם זאת, הוסיף, "כאשר מדובר ב'איש ציבור', דוגמת ראש הממשלה ייתכן וגם מידע הנוגע למעגליו החברתיים חורג מגדר עניינים 'פרטיים'… זאת על אחת כמה וכמה כשמדובר במי שממלא את התפקיד הציבורי הבכיר ביותר בממשלה, כאשר מטבע הדברים פרטיותו תדורג באופן שונה מזו של בעלי תפקיד ציבורי אחרים".

עוד כתב השופט כי "הדברים אף מקבלים משנה תוקף במקרה זה הואיל וראש הממשלה גם מכהן כשר התקשורת והמידע המבוקש אודותיו הוא מועדי השיחות שהוא ניהל עם אנשי תקשורת מובהקים". משום כך, מסיק השופט מינץ, "המידע המבוקש נכלל בתחום ה'אפור' של 'עניינים פרטיים'".

השופט מינץ חייב את המדינה בהוצאות בסך 5,000 שקל. משרד ראש הממשלה הודיע כי בכוונתו להגיש ערעור.

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il