fbpx

התנועה לבית המשפט: לחשוף מידע על השימועים שעורך משרד החינוך למוסדות חרדיים

משרד החינוך ביקש לדחות את העתירה וטען כי חשיפת המידע תפגע בפרטיות של בתי הספר, אך בדיון מקדמי דחה בית המשפט את הטענה והורה למשרד החינוך להגיש כתב תשובה לעתירה שהגשנו ביחד עם עו"ד יואב ללום, מנכ"ל עמותת נוער כהלכה הנאבקת באפליה בעדתית במערכת החינוך החרדי

25 בינואר 2016

ביוני 2015 פנה אלינו עו"ד יואב ללום, מנכ"ל ומייסד עמותת נוער כהלכה, וסיפר שכבר כמה שנים שהוא מנסה לקבל מידע ממשרד החינוך, והמשרד בתגובה – מתיש אותו. ללום והעמותה שהקים נאבקים באפליה העדתית ובחוסר השוויון במערכת החינוך במגזר החרדי. הוא ניצח בבג"ץ שהגיש נגד ההפרדה שהיתה ביישוב עמנואל בין הבנות האשכנזיות לספרדיות.

המידע שללום ביקש נוגע לשימועים שנערכים למוסדות חרדיים המפוקחים על ידי משרד החינוך. השימועים האלה מתקיימים אצל מנכ"ל המשרד במקרים שבהם מוגשת תלונה על התנהלות של בתי הספר. ללום ביקש לקבל את פירוט כל ההחלטות שהתקבלו בעקבות השימועים ואת האמצעים והעונשים שננקטו בעקבותיהם, אם היו. המשרד סרב למסור לללום את המידע שביקש כי טען שזו פגיעה בפרטיות, למרות שמדובר בבתי ספר ולא בבני אדם (על פי החוק – רק אדם נהנה מפרטיות, בניגוד למוסד, בית ספר, חברה או עמותה).

כתבנו מכתב בעניין למשרד החינוך – והם לא טרחו לענות לנו. אחרי כחודשיים הגשנו עתירה לבית המשפט, באמצעות עו"ד רחלי אדרי, היועצת המשפטית של התנועה, ועו"ד ללום.

בדיון בבית המשפט משרד החינוך המשיך לטעון טענות מוזרות של פגיעה בפרטיות, הוצאת מידע מהמרשם הפלילי, הקצאת משאבים בלתי סבירה ועוד כהנה וכהנה. בכתב התגובה המקדמית הוא ביקש שהעתירה תידחה על הסף, לשמחתנו שופט בית המשפט המחוזי בירשלים, ארנון דראל, דחה את בקשת משרד החינוך ודרש כי יגיש כתב תשובה. כמו כן נקבע מועד לדיון – ב-8 במאי 2016.

העתירה שהגשנו נגד משרד החינוך

פרוטוקול הדיון המקדמי בבית המשפט

פורסם תחת:

חדשות, כללי

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il