fbpx

כך לחצה כיל על האוצר – התנועה חושפת כמה פעמים נפגשו בכירים באוצר עם נציגי כיל בעת גיבוש הסכם ששינסקי 2

ביקשנו ממשרד האוצר את היתרי הכניסה שהונפקו למנכ"ל כיל ניר גלעד ולבכירים בחברה ואל מי הם הוזמנו בתקופה שבה דנו בהסכם ששינסקי 2. מהמידע שקיבלנו מתברר שנערכו שמונה פגישות בין בכירים באוצר ובכיל. במשרד ראש הממשלה סירבו למסור מידע בבקשה דומה שהגשנו

4 בפברואר 2016

המידע שקיבלנו מהאוצר: היתרי הכניסה לבכירי כיל

כך לחצה כיל על האוצר – הכתבה של רוני זינגר ב"כלכליסט"

שמונה פגישות קיימו בכירי כיל עם בכירי משרד האוצר לקראת גיבוש הסכם ששינסקי 2, כך עולה מנתוני היתרי הכניסה לאוצר בחודשים האחרונים. הנתונים התקבלו בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה התנועה בעבור "כלכליסט".

הפגישה הראשונה התקיימה בתחילת מאי, בעוד ששר האוצר משה כחלון ביקש את המלצות ששינסקי 2 בחוק ההסדרים. בפגישה נכחו יו"ר כיל ניר גלעד, הממונה על התקציבים אמיר לוי וסמנכ"ל קשרי הממשל של כיל רני לובנשטיין, בניסיון להגיע לפשרה בנושא. בסוף אותו החודש נפגשו נציגי החברה עם אגף החשבת הכללית לדיון שהוגדר כעוסק "בנושא זכויות המדינה מכוח מניית הזהב". עשרה ימים אחר כך הגיע יו"ר כיל גלעד לפגישה נוספת עם החשכ"לית עצמה מיכל עבאדי־בויאנג'ו, ולאחר יומיים שוב הגיע לפגישה, הפעם עם מנכ"ל כיל סטפן בורגס ועובדים נוספים.

הפגישה האחרונה באוצר, בין גלעד ללוי, התקיימה בדיוק חודש לפני אישור המלצות הוועדה. ההמלצות התקבלו ללא הסכם פשרה, ולכן מסע הלחצים של ראשי כיל לא נשא פרי. הם גם כשלו בניסיונם לקבוע פגישה ישירה עם כחלון.

בקשת מידע דומה הגשנו גם למשרד ראש הממשלה אך שם החליטו לא למסור את המידע בטענה משונה שהקב"ט לא יכול לבדוק אם בעלי התפקידים בכיל ביקרו במשרד – תשובה תמוהה משום שכל מבקר נרשם במשרד.

מפרסומים בתקושרת ידוע כי מנכ"ל המשרד אלי גרונר היה מעורב ישירות בגיבוש הסכם הפשרה, ולפיכך ידוע כי נפגש עם נציגי כיל.

המלצות ששינסקי 2 עוסקות במיסוי רווחי היתר של חברות הכורות וחוצבות משאבי טבע, ולפיהן חברה הכורה משאבי טבע תמוסה על רווחי היתר החל מרווח של 14%. רווח של 14%–20% ימוסה ב־25% ורווח של יותר מ־20% ימוסה ב־42%. הוועדה המליצה כך לאחר שהגיעה למסקנה כי עד היום חלקו של הציבור ברווח שהופק ממשאבי הטבע היה נמוך מדי. בהנחה שמחירי האשלג יישארו כפי שהם היום, מדיניות המיסוי שעליה ממליצה הוועדה תניב למדינה כ־400 מיליון שקל בשנה.

בקשת המידע ששלחנו לאוצר

בקשת המידע ששלחנו למשרד ראש הממשלה

התשובה שקיבלנו ממשרד ראש הממשלה

פורסם תחת:

חדשות, משרד האוצר

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il