fbpx

מאוחר מדי ומעט מאוד – היועץ המשפטי היוצא וינשטיין פרסם לו"ז חלקי

אנחנו מעריכים את ההשקעה של לשכת היועמ"ש לשעבר וינשטיין בפרסום המידע, אך מדובר לצערנו בהשקעה מיותרת ומזיקה, אמר מנכ"ל התנועה, רועי פלד. הפרסום של יומן היועמ"ש היוצא מסתיר יותר משהוא מגלה. עולה ממנו שווינשטיין מילא אחר הוראות החוק ברמה שהיא בעיניו המינימום ההכרחי, וגם זאת חודשים ארוכים לאחר פקיעת המועד המותר על פי חוק לגילוי המידע.

9 בפברואר 2016

יומן הפגישות של היועמ"ש היוצא יהודה וינשטיין

אומרים על היועץ המשפטי היוצא, יהודה ויינשטיין, שאת מה שהוא יכול לדחות למחר הוא דוחה למחרתיים. וזה בדיוק מה שהוא עשה עם הבקשה שלנו לקבל את יומן הפגישות שלו, אותה הגשנו באוגוסט 2015. במשך חודשים הבטיחו מלשכתו שאוטוטו הם מפרסמים את היומן, ואפילו ביקשו מאיתנו לשלם אגרת טיפול במידע כדי שמישהו שם ימחוק את הפגישות הרגישות. שילמנו. אבל את היומן לא קיבלנו. לא בתוך 15 ימים כפי שקובע החוק, וגם לא בחלוף חודשיים. כלומר – במשרד המשפטים פשוט צפצפו על החוק. בינתיים, מישהו שם הזדרז להחזיר לחשבון הבנק של התנועה את האגרה ששילמנו. האמת, נשארנו בלי מילים (וגם בלי היומן).

ואז וינשטיין סיים את תפקידו, והנה חלף שבוע – והיומן הגיע. אלא שזה יומן חלקי שרב בו הנסתר על הגלוי. וינשטיין היה זה שהוציא חוות דעת שקבעה כי על שרי הממשלה לפרסם את יומני הפגישות שלהם. חשבנו שדוגמה אישית זה חשוב, ונאה דורש, נאה מקיים. אלא שמתברר שוויינשטיין לא הפנים את זכות הציבור לדעת.

"אנחנו מעריכים את ההשקעה של לשכת היועמ"ש לשעבר וינשטיין בפרסום המידע, אולם מדובר לצערנו בהשקעה מיותרת ומזיקה", אמר מנכ"ל התנועה לחופש המידע, רועי פלד. "הפרסום של יומן היועמ"ש היוצא מסתיר יותר משהוא מגלה. עולה ממנו שווינשטיין מילא אחר הוראות החוק ברמה שהיא בעיניו המינימום ההכרחי, וגם זאת חודשים ארוכים לאחר פקיעת המועד המותר על פי חוק לגילוי המידע".

מה בכל זאת יש ביומן? מתברר שבשנת 2014 הוא עסק באירועים סביב צוק איתן, חטיפת הנערים, סוגיית מבקשי המקלט ועוד. במהלך אותה שנה נפגש וינשטיין 35 פעמים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, 29 פעמים עם שרי ממשלה ו-27 פעמים עם מה שמוגדר "תקשורת", והשתתף ב-77 דיונים "ביטחוניים".

הרישומים החסרים מתעדים רק פגישה אחת עם הפרקליט הצבאי הראשי ועם ראש אגף החקירות במשטרה, אף שברור שנערכו עוד פגישות רבות כאלה בפרשות השונות שעמדו על סדר היום. כמו כן, בלוח מסומנות פגישות ספורות בלבד עם פרקליט המדינה אף שברור שהוא היה בן בית בלשכת היועץ. רק שלוש פגישות קיים וינשטיין בנושא פרשת הרפז, 14 בנושא מינויים ואחת על מינוי הרמטכ"ל. הוא נפגש פעמיים עם המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו וניהל ארבעה דיונים בנושא האזנות סתר.

כתבה בווינט על היומן

פורסם תחת:

חדשות, משרד המשפטים

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il