fbpx

ביזאר אמריקאי חביב: בקשת מידע חשפה באילו סרטים צפה ביל קלינטון בבית הלבן

אזרח אמריקאי רצה לדעת באילו סרטים צפה ביל קלינטון בבית הלבן, כולל בפגישותיו עם מוניקה לוינסקי. בקשת חופש מידע שהגיש נענתה ברשימה של 171 סרטים. במה הוא צפה עם לוינסקי - לא גילו. אולי עדיף ככה

1 בפברואר 2016

הסרטים שבהם צפה של קלינטון (חוץ מאלה שבהם צפה ברשת)

במה צפו נשיאים אחרים בבית הלבן

פורסם תחת:

בעולם

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il