fbpx

בית המשפט: על משרד החינוך לנמק את החלטתו לא למסור מידע על שימועים שהוא עורך למנהלי מוסדות חרדיים

השופט ארנון דראל דחה את בקשת משרד החינוך למחוק את העתירה והורה לו לשקול מחדש את החלטתו להסתיר את המידע על טיפולו בתלונות שהתקבלו על התנהגות לא ראויה בבתי ספר חרדיים. בדיון התברר שבחמש השנים האחרנות נערכו 23 שימועים כאלה. את העתירה הגשנו עם מנכ"ל עמותת נוער כהלכה, עו"ד יואב ללום

8 במאי 2016

קבצים מצורפים

לפני כשנה פנה אלינו עו"ד יואב ללום, מנכ"ל ומייסד עמותת נוער כהלכה, וסיפר שכבר כמה שנים שהוא מנסה לקבל מידע ממשרד החינוך, והמשרד בתגובה – מתיש אותו. ללום והעמותה שהקים נאבקים באפליה העדתית ובחוסר השוויון במערכת החינוך במגזר החרדי. הוא ניצח בבג"ץ שהגיש נגד ההפרדה שהיתה ביישוב עמנואל בין הבנות האשכנזיות לספרדיות.

המידע שללום ביקש נוגע לשימועים שנערכים למוסדות חרדיים המפוקחים על ידי משרד החינוך. השימועים האלה מתקיימים אצל מנכ"ל המשרד במקרים שבהם מוגשת תלונה על התנהלות לא ראויה של בתי הספר. ללום ביקש לקבל את פירוט כל ההחלטות שהתקבלו בעקבות השימועים ואת האמצעים והעונשים שננקטו בעקבותיהם, אם היו. המשרד סרב למסור לללום את המידע שביקש בטענה שמדובר בפגיעה בפרטיות, למרות שמדובר בבתי ספר ולא בבני אדם (על פי החוק – רק אדם נהנה מפרטיות, בניגוד למוסד, בית ספר, חברה או עמותה).

כתבנו מכתב בעניין למשרד החינוך – והם לא טרחו לענות לנו. אחרי כחודשיים הגשנו עתירה לבית המשפט, באמצעות עו"ד רחלי אדרי ועו"ד ללום.

בדיון בבית המשפט משרד החינוך המשיך לטעון טענות מוזרות של פגיעה בפרטיות, הוצאת מידע מהמרשם הפלילי, הקצאת משאבים בלתי סבירה ועוד כהנה וכהנה. בכתב התגובה המקדמית הוא ביקש שהעתירה תידחה על הסף, לשמחתנו שופט בית המשפט המחוזי בירשלים, ארנון דראל, דחה את בקשת משרד החינוך ודרש כי יגיש כתב תשובה.

לאחר שהוגש כתב התשובה התברר שהמידע שאותו ביקשה התנועה עם עמותת נוער כהלכה מסתכם ב-23 תיקים בהם נערכו שימועים בחמש שנים. בית המשפט קבע כי כעת על משרד חינוך לקבל החלטה חדשה ולנמק את עמדתו לגבי מסירת המידע בכל תיק ותיק. בהתאם לנימוקים שיציג משרד החינוך תחליט התנועה על המשך צעדיה המשפטיים.

העתירה שהגשנו לבית המשפט

פרוטוקול 8.5.2016

 

פורסם תחת:

חדשות, פסיקה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il