fbpx

בעקבות מאבק של התנועה – משרד התרבות מפרסם את דו"ח הוועדה שבחנה את חוק הספרים

השרה מירי רגב שמובילה הליך חקיקה מהיר לביטול החוק, סירבה לחשוף את הדו"ח של ועדת הבדיקה שהיא עצמה מינתה. בעקבות מאבק שניהלנו, עם חברת הכנסת תמר זנדברג, מתפרסם דו"ח מקוצר. אנחנו עדיין מחכים לפרסומו של הדו"ח המלא

24 במאי 2016

שרת התרבות, מירי רגב, מעוניינת לבטל את חוק הספרים בהליך חקיקה מהיר, אך מסרבת לפרסם את דו"ח הוועדה המיוחדת שמינתה לבחינת החוק. הדו"ח של הוועדה הציבורית הושלם במארס אך לא פורסם מעולם לציבור. בעקבות פניית התנועה ופנייה מקבילה שהגישה חברת הכנסת תמר זנדברג השיב משרד התרבות כך: "מבדיקה שנערכה ולאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית, התחוור כי בקשתך תחייב אגרת טיפול בסכום כולל העולה על סכום ההתחייבות שנקבע בתקנות, זאת בשל היקפו של המידע המבוקש והצורך במעבר על הפרוטוקולים, הכשרתם לפרסום פומבי על פי סייגים של חוק חופש המידע, פניות לצג ג' ובחינת התנגדויות למסירת המידע. מדובר בעשרות שעות של עבודה, כך שהעלות המשוערת של אגרות הטיפול מוערכת על ידינו בשלב זה לכל הפחות ב-5,000 שקל. אציין כי מדובר בעלות משוערת בלבד וכי החיוב הסופי יתבצע בהתבסס על השעות שיושקעו בפועל ועל עלות ההפקה שתבוצע בפועל".

בעקבות תשובת המשרד הוצאנו מכתב לחברי ועדת החינוך לקראת הדיון בהצעת החוק, ובו דרשנו לפרסם לאלתר את הדו"ח. "לא יתכן שמידע חיוני העומד בבסיס החלטת הממשלה, לא יימסר לחברי הכנסת, לא יועבר לעיון הציבור ולא ייחשף", כתבנו להם.

לשמחתנו הלחץ עזר, ושעות ספורות לפני הדיון בוועדה בהצעת החוק, פורסם דו"ח ועדת הבדיקה. עם זאת, הדו"ח שנמסר לפרסום הינו דו"ח מקוצר. אנו נמשיך להיאבק על פרסומו של הדו"ח המלא.

תגים:

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il