fbpx

פרשת ילדי תימן – דרושה גישה ישירה ומלאה לאמת

שלוש ועדות חקירה בדקו את הפרשה לאורך השנים - ועבודתן לא הצליחה ליהנות מאמון ציבורי רחב. זה לא מפתיע, כי ועדות שפועלות במחשכים ומסתירות מהציבור את המידע שעליו נסמכות המסקנות שלהן, לא יכולות לצפות לאמון כזה. יו"ר התנועה, ד"ר רועי פלד, מסביר למה לציבור יש זכות לראות את המידע הגולמי ולשפוט בעצמו

28 בדצמבר 2016

סוף סוף נחשפו מאות אלפי מסמכים שנאספו על ידי ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת פרשת ילדי תימן. בלתי נתפס שהיו מי שחשבו שראוי לשמור בסוד מידע כל-כך חיוני גם עבור אנשים פרטיים שמחפשים מידע אודות עצמם וגם עבור הציבור הישראלי שהפרשה הזו מסעירה אותו מעל 60 שנה. שלוש ועדות חקירה בדקו את הפרשה לאורך השנים – ועבודתן לא הצליחה ליהנות מאמון ציבורי רחב. זה לא מפתיע, כי ועדות שפועלות במחשכים ומסתירות מהציבור את המידע שעליו נסמכות המסקנות שלהן, לא יכולות לצפות לאמון כזה, גם אם הן עצמן פועלות ללא רבב. לציבור ולאנשים הפרטיים שהפרשה הזו השפיעה על חייהם יש זכות לראות את המידע הגולמי ולשפוט בעצמם.

גם הליך חשיפת המידע צריך להיות נתון להסתכלות ביקורתית שלנו. האם ייחשף המידע כולו? האם יהיו נסיונות לעשות מניפולציות באופן פרסום המידע? האם המידע שלא ייחשף (וודאי יהיה כזה) מוסתר מהציבור רק מטעמים לגיטימיים של הגנה על פרטיותם של אנשים? האם תימצא הדרך להבטיח שלאותם אנשים שהמידע נוגע אליהם כן תהיה גישה מלאה אליו?

אנחנו מברכים את הממשלה על ההחלטה לחשוף ואת גנזך המדינה על המבצע הרחב שמאפשר העמדת המידע באינטרנט, ומבטיחים לעקוב אחרי התהליך בהסתכלות ביקורתיות כדי להבטיח שלציבור המתעניין תהיה גישה ישירה ומלאה למידע, שהיא גישה ישירה ומלאה לאמת.

המידע שחשף ארכיון המדינה

200 אלף מסמכים נחשפו לציבור – כתבה ב"הארץ"

פורסם תחת:

בהרחבה, חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il