fbpx

התנועה חושפת: עיריית ת"א שילמה עשרות מיליוני שקלים לחוקרים פרטיים כדי שיעקבו אחרי תושבים

בעקבות בקשת מידע שהגישה התנועה נחשף כי אגפים שונים בעירייה השתמשו בשירותי חקירה למעקב אחר תושבים לצורך אכיפה וגביית מסים. גם אגף החינוך ביקש לעקוב אחרי הורים. בשש השנים האחרונות שילמה העירייה יותר מכ-32 מיליון שקל לחוקרים פרטיים

22 בינואר 2017

עיריית תל אביב שילמה יותר מ-32 מיליון שקל בשש השנים האחרונות כדי שחוקרים פרטיים יעקבו אחר תושבים. בשירותי החוקרים השתמשו אגפים שונים בעירייה לצורך אכיפה וגביית מסים. בעקבות פניית התנועה פרסמה עיריית תל אביב את תקציבה לשכירת חברות חקירה בין השנים 2016-2011. הסכום הגבוה ביותר נרשם ב-2011 – 8,076,948 שקל. בשנים שלאחר מכן חלה ירידה בסכומים, והנמוך ביותר היה ב-2016 – 3,868,209 שקל. בסך הכל שילמה העירייה בשנים הללו 32,620,965 שקלי.

על פי המידע שנמסר מעיריית תל אביב, בסוף 2013 פורסם מכרז פומבי להעסקת חברת חקירה, שתוקפו עד מרץ 2017. על פי תנאי המכרז, העירייה אינה מתנהלת ישירות מול החוקרים אלא מול החברות, שמעסיקות חוקרים פרטיים בעלי רישיון. החברות שזכו במכרז הן: "ח.ר.ש חקירות", "שירותי מידע", "ש.מ.ח חקירות" ו"חיימוביץ חקירות".

בין היתר משתמשים בשירותי החקירות אגף גביית ארנונה, מים וחנייה; האגף לגביית אגרות ודמי שירותים משתמש בחוקרים למסירה אישית של הודעות בדבר פתיחת תיק הוצאה לפועל; בית המשפט לעניינים מקומיים משתמש בחוקרים למסירת מכתבי הוצאה לפועל; אגף הרווחה משתמש בשירותי חקירה לבדיקת זכאים לשירותי רווחה והפיקוח העירוני משתמש בשירותי חוקרים לחקירת עבירות של אחסון פסולת בניין. אגף נכסי העירייה פועל בהתקשרויות אד-הוק, בעיקר מול חברת "שוגון", לצורך פעולות אכיפה וחקירה במקרים של פלישה לנכסים ופינוי הפולשים. גם מחלקת הרישום במינהל החינוך בעירייה משתמשת בשירותי חברות החקירה, כשעולה חשד שכתובת המגורים של ההורה שרשם את ילדו למוסד החינוך אינו נכון.

עו"ד נירית בלייר, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, אמרה על נתוני הוצאות העירייה על חקירות כי "כולם יודעים שהרשויות מפעילות חוקרים פרטיים כדי לייעל גביית חובות, אבל נתונים לגבי עלות העסקתם עוד לא ראינו. כשמתנדב התנועה, איתמר רייף הגיש את הבקשה, לא ידענו למה לצפות. לשמחתנו בעירייה לא חיכו יותר מדי ומסרו מידע מפורט שמראה ירידה משמעותית בתקציב החוקרים הפרטיים על פני השנים. עכשיו כשהמידע חשוף נשאר רק לבדוק את השפעת העסקתם על יכולת הגביה של העירייה. מידע טוב הוא בבחינת ייעוץ ארגוני חינם לרשויות, הוא מאפשר לבחון את תפקודן, להסיק מסקנות ולהתייעל בהתאם".

בקשת המידע שהגשנו לעיריית תל אביב

תשובת עיריית תל אביב

תשלומי העירייה לחוקרים פרטיים

כתבה על הנושא בוואלה

פורסם תחת:

חדשות, תל אביב

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il