fbpx

בקשות החנינה נחשפות: הנשיא ריבלין קיבל 1,948 בקשות – ונענה ל-151

ממידע שקיבלנו מבית הנשיא עולה כי ב-2015 הקל הנשיא בעונשיהם של 7.7% מאלו שפנו אליו - ברוב המקרים מדובר בקיצור תקופת הרישום הפלילי. מתברר שקודמו בתפקיד, שמעון פרס, נענה בתקופתו ליותר בקשות חנינה

30 בינואר 2017

הנשיא ראובן ריבלין לא ממהר להיענות לבקשות חנינה שמוגשות אליו. כך עולה מנתונים שהתפרסמו בעקבות בקשת מידע שהגישה התנועה לחופש המידע. מהמידע שקיבלנו מתברר שב-2015 הוגשו לנשיא 1,948 בקשות חנינה. מתוכן הוא נענה ל-151 מהן בלבד (7.7%). ב-2014 הוגשו לנשיא 2,457 בקשות, מתוכן נענה ל-235 (9.5%).

בבית הנשיא גם מסרו לנו את פילוח בקשות החנינה שאושרו ב-2015. כאמור, מתוך 151 בקשות שאושרו – כך החליט ריבלין: קציבת עונש מאסר עולם לשלושה אסירים; הקלה בקציבת עונש מאסר עולם לאסיר אחד; הקלה בעונש מאסר מעל חמש שנים לשלושה אסירים בלבד; הקלה בעונש עד חמש שנים לחמישה אסירים בלבד; קיצור תקופת מחיקת רישום פלילי ל-102 בני אדם; הקלה בעונש פסילה לשבעה בני אדם בלבד; הקלה בעונשי קנסות ל-19 איש.

בשנת 2014 – השנה שבה ריבלין החל לכהן כנשיא מחודש יולי אותה שנה – הוגשו 2,457 בקשות חנינה, מתוכן אושרו כאמור 235 בקשות.

עוד עולה מהנתונים כי הנשיא שמעון פרס קצב את עונשם של 22 אסירי עולם. מיולי ועד סוף 2014 נקצבו עונשיהם של שישה אסירי עולם בלבד. בשנת 2014 רוב החנינות שהעניקו הנשיאים פרס וריבלין נגעו לקיצור תקופת מחיקת רישום פלילי: 120 בני אדם. באותה שנה הקלו על עונשם של ארבעה אסירים בלבד שעונש מאסרם היה גבוה מחמש שנים ונמוך מחמש שנים.

 בשנת 2013 הוגשו לפרס 1,897 בקשות, מתוכן אושרו 330, שהן 17 אחוז בקשות שאושרו מכלל הבקשות שהוגשו. בשנת 2016 קצב הנשיא שמעון פרס את עונשם של 56 אסירי עולם והקל בקציבת העונש של עוד חמישה אסירי עולם. באותה שנה הקל פרס על עונשם של 18 אסירים שמרצים מעל חמש שנות מאסר ועוד שבעה אסירים שמרצים מתחת לחמש שנות מאסר. הוא אישר את קיצור תקופת המחיקה מרישום פלילי של 141 בני אדם.

 בשנת 2012 הוגשו 2,483 בקשות חנינה מתוכן אושרו 254 בקשות, דהיינו אושרו 10 אחוזים מכלל הבקשות. פרס קצב את עונשם של 15 אסירי עולם והקל בקציבת העונש של עוד 17 אסירי עולם. באותה שנה הקל פרס על עונשם של שישה אסירים שכלואים לפחות מחמש שנות מאסר.

 מנכ"לית התנועה לחופש המידע, עו"ד נירית בלייר, בירכה על חשיפת בית הנשיא: "בשנה האחרונה עלו בתקשורת קריאות לחנינות במקרים שונים והמידע כפי שעולה מהנתונים שסופקו נותן קנה מידה באשר לפניות המתקבלות אצל נשיא המדינה, היקפן, מידת ההיענות להן וכן פותח אפשרות לדיון מעמיק יותר בנושא. נשיא המדינה שוב מראה ומוביל את הדרך בכל הקשור ליישום חוק חופש המידע וכיבוד זכותם של אזרחי המדינה לקבלת מידע שלטוני אמין. אנחנו תקווה כי רשויות נוספות ילכו בעקבותיו ויכירו בחשיבות המידע השלטוני לציבור".

המידע שקיבלנו על חנינות מבית הנשיא

כתבה ב-YNET

 

פורסם תחת:

בית הנשיא, חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il