fbpx

המורים והמורות נוטשים בהמוניהם – פחות מ-10% שורדים עד לגיל הפנסיה

מידע שקיבלנו ממשרד החינוך חושף את המציאות העגומה: גם המורים נושרים ממערכת החינוך

21 בפברואר 2017

בואו נדבר על נשירת מורים ומורות ממערכת החינוך. נתונים מעניינים שקיבלנו ממשרד החינוך חושפים את היקף הנטישה ההמונית שלהם. מתברר שפחות מ-10% מהם ישרדו עד הפנסיה. נכון לשנת הלימודים האחרונה (תשע‭,(ו"‬ נפלטו ממשרד החינוך ‭ 2,105-כ‬ מורים – מתוכם רק ‭ 7.7%‬ בשל הגעתם לגיל פרישה. כלומר, מדובר בלא פחות ‭ 1,943-מ‬ מורים שעזבו את עבודתם בטרם הגיעו לגיל פרישה. כך מתברר ממידע שביקשה וקיבלה לידור זגזג, סטודנטית בקליניקה של התנועה במכללה למינהל.

עוד עולה מהנתונים כי ‭ 44%‬ מהמורים ‭ 939)‬ מורים) חתמו על פרישה מוקדמת, המתאפשרת כבר מגיל ‭ .50‬ בנוסף, ‭ 35%‬ מהמורים שפרשו ‭ 743)‬ מורים) עשו זאת במסגרת פרישה מרצון, שמתאפשרת מגיל ‭ .60‬ חיבור בין הקבוצות מראה כי כ ‭ 80%-‬ מהמורים שסיימו את עבודתם בשנת 2016 עשו זאת בטרם הגיעו לגיל הפנסיה.

פורסם תחת:

חדשות, משרד החינוך

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il