fbpx

לידיעת הנוסעים: רכבת ישראל שילמה כ־1.2 מיליון שקל פיצויים בעקבות כ־50 אלף תלונות

מידע חדש שחשפנו מגלה כי מספר התלונות זינק ב-50% ועיקר הפיצויים שולמו בגלל הסגירות הממושכות של תחנות במרכז הארץ. ברכבת סירבו למסור לנו מידע באשר לתביעות שהוגשו נגדה בבתי המשפט

9 במרץ 2017

המידע שקיבלנו מרכבת ישראל

לידיעת הנוסעים: הרכבת לא הגיעה – אבל היא אולי תשלם לכם פיצוי. מידע שחשפנו מגלה כי רכבת ישראל שילמה לכ-50 אלף נוסעים שהתלוננו כ-1.2 מיליון שקל ב-2016. מדובר בזינוק של כ-50% במספר התלונות שהוגשו לעומת 2015. רוב התשלומים היו פועל יוצא של הסגירות הממושכות של תחנות במרכז הארץ.

את הבקשה למידע הגיש מרק סמיונוב, סטודנט בקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל.

עו"ד נירית בלייר, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, אמרה אתמול ש"רכבת ישראל ענתה לבקשת חופש המידע עם מידע טכני רב ומפורט באשר לתקלות ברכבת ואיחורים בגינן. כשרצינו לקבל מידע על תלונות מהציבור שנמצאו מוצדקות, נענינו כי אין בידם מידע בנושא. גם מידע באשר לתביעות שהוגשו כנגד הרכבת בבתי המשפט על ידי לקוחותיה שנפגעו מפעולתה, לא נמצא. השירות שחופש המידע נתן לרכבת בחשיפת הנושא הוא יקר ערך, אם הנהלתה תחליט להתייחס אליו ולפעול בנושא".

כתבה בכלכליסט על המידע

פורסם תחת:

חדשות, משרד התחבורה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il