fbpx

ראש הממשלה מסרב לחשוף את הוצאות מעונו ב-2015; האם בית המשפט יקבע איפה עובר הגבול בין פרטיות לזכות הציבור לדעת מה נעשה בכספו

משרד ראש הממשלה החליט לחזור אחורה – אחרי שהצלחנו לקבל פירוט מסוים של הוצאות מעונות ראש הממשלה ב-2013 וב-2014 – הוחלט שאת הוצאות 2015 לא יימסרו לנו בפירוט המתבקש. נקווה שבית המשפט ייאלץ אותו להפסיק להסתיר ויקבע נורמות מחייבות לחשיפת השימוש בכספי ציבור על ידי פוליטיקאים

4 באפריל 2017

קבצים מצורפים

האם סוף סוף יגיע הרגע שבו בית משפט במדינת ישראל ידון בשאלת הפרטיות של ראש הממשלה, ויקבע מתי היא גוברת על זכות הציבור לדעת מה נעשה בכספו, ומתי היא נסוגה מפניה? אנחנו מחכים לרגע הזה כבר שלוש שנים, מאז שביקשנו בפעם הראשונה לחשוף את הוצאות מעון ראש הממשלה. חשבנו שכדאי להתחיל את הנורמה בראש הממשלה, אלא שהוא בחר להסתיר ולהיאבק בנו בבית המשפט.

עורך הדין אביתר קנולר, שמייצג את התנועה (בהתנדבות), ביחד עם עורכת הדין יערה וינקלר-שליט מסביר:  "הדרישה לקבל את פירוט הוצאות בית ראש הממשלה היא חלק מהציפייה של התנועה שכל מי שמקבל מימון ממדינת ישראל לבית שבו הוא חי במסגרת שירותו את המדינה חייב לתת פירוט לעניין ההוצאות. וכך ביקשנו הוצאות הן מבית הנשיא והן מיו"ר הכנסת. שניהם מסרו לנו את רשימת ההוצאות שלהם בפירוט רב,  בעוד משרד ראש הממשלה מסרב לפרט את הוצאות בית ראש הממשלה אלא בכותרות כלליות ובניגוד לשני האחרים".

בדיון שנערך בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, ב-16 במארס, שאל השופט יורם נועם את עורך דינו של נתניהו האם יש הבדל בין פרטיות הנשיא לפרטיות הראש הממשלה? עו"ד כהן ענה: "קטונתי מלהשיב". המדינה טענה כי הפרסום של בית הנשיא ויו"ר הכנסת אינו רלוונטי למעון ראש הממשלה. לטענתם "בחירת אדם… אין בה כדי לחייב אחרים".

"כשביקשנו את הוצאות מעון ראש הממשלה ב-2013 לא ציפינו לגלות שם את הוצאות גלידת הפיסטוק, ב-2014 לא חשבנו שנקבל הוצאות כה גבוהות על ניקיון וחוות דעת פסיכולוגיות לעובדים", מסבירה מנכ"לית התנועה, נירית בלייר, "אנחנו רוצים לקבל את ההוצאות כדי לשפר את הפיקוח על כספי ציבור, ודורשים שמשרד ראש הממשלה ינהג כמו כל רשות אחרת במדינה שמדווחות על הוצאותיה באופן שוטף".

נקווה שפסיקת בית המשפט תיתן קווי מתאר ברורים לשאלת האפשרות של אי מסירת מידע בשל סיבה ביטחונית  או בגלל טענה לפרטיות. אנו מצפים שבית המשפט יקבע האם יש פרטיות לאיש ציבור מפני גילוי הוצאותיו הממומנות על ידי כספי ציבור לציבור, ואם יש סייגים – איפה עובר אותו קו שלאחריות אפשר להגיד שהפרטיות גוברת על זכות הציבור לדעת.

הדיון הבא בתיק נקבע ל-25 ביוני.

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il